I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Logo

Bildiri Yazım Kılavuzu

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu’na gönderilecek özet ve tam metin bildiriler aşağıda belirtilen yönergelere uygun olmalıdır.

Özet bildiriler Türkçe ya da İngilizce dillerinden sadece birinde gönderilebilir.

 

ÖZET BİLDİRİ


Özet dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır. Sayfasında sırasıyla başlık, yazar bilgileri, özet metni ve anahtar sözcükler yer almalıdır.

  • Başlık: Özetin başlığı bağlaçlar dışında sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriğini açık biçimde yansıtmalıdır. Gerekmedikçe başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
  • Yazar bilgileri: Yazarın ya da yazarların unvanı, adı, soyadı, görev yapılan kurum bilgileri ve e-posta adresi yazılmalıdır.
  • Özet metni: Özet metni en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır. Özet metninde araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve önemi açık bir biçimde belirtilmelidir.
  • Anahtar sözcükler: Özet metinden sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

 

TAM METİN BİLDİRİ

Türkçe Tam Metin Bildiri Şablonu

İngilizce Tam Metin Bildiri Şablonu


Tam metin sayfasınin dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır. Türkçe tam metin bildirilerde İngilizce özete yer verilmesi gerekmektedir. Türkçe tam metin bildiri şablonu ve İngilizce tam metin bildiri şablonunu inceleyiniz.

  • Sayfa yapısı ve yazı biçimi: Gövde metni tek satır aralıklı olarak 10 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Yazıda 1 cm’lik sekme kullanılmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kaynakça ve özet dışında kalan kısımlar toplamda 10 sayfayı geçmemelidir.
  • Başlık ve alt başlıklar: Başlık çalışmanın genel içeriğini mümkün olan en kısa biçimde yansıtmalıdır.  Zorunlu olmadıktan sonra kısaltmalara yer verilmemelidir. Yazar isim veya isimleri başlığın altında ve her satıra bir yazar gelecek şekilde eklenmelidir. Gövde metnindeki başlıklardan ve paragraflardan sonra boşluk bırakılmamalıdır
  • Özet metni: Özet metni 300 sözcüğü geçmemelidir. Özetten sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
  • Ana bölüm ve alt bölümler: Ana bölümde “Özet, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler" yer almaktadır. Metin içinde vurgulanmak istenen bölümler italik yazılmalıdır.
  • Tablo ve şekiller: Tüm tablo ve şekil gösteriminde APA 6 formatı kullanılmalıdır.
  • Alıntı ve kaynaklar: Tüm alıntılarda ve kaynak gösterimlerinde APA 6 formatı kullanılmalıdır.