I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Logo

Amaç ve Kapsam

Öğretmen Yetiştirmede 21. Yüzyıl Vizyonu temasıyla yola çıkan sempozyumumuzun amacı öğretmen eğitiminde küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde ortaya çıkan güncel eğilimler ve sorunlar bağlamında geleceğe dönük öngörüler ve çözüm önerilerine ilişkin etkileşimli bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu sayede eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacakları bir platform oluşturarak bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulması sağlanacaktır. Ayrıca sempozyumumuzda eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında iş birliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına üst düzeyde katkı sağlamak ve öğretmen eğitiminde yeni bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlamak hedeflenmektedir.

Sosyal değişimlerin çok yoğun yaşandığı ve hem ülkemizin hem de dünyanın yeni gelişmelerle ve değişimlerle karşılaştığı günümüzde, eğitim sistemlerinin de çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu güncelleme ihtiyacı, en genel anlamıyla eğitim politikalarını daha özelde de öğretmen yetiştirme programlarını kapsamaktadır. Eğitim politikaları öğretmen yetiştirme programlarını şekillendirmekte, bununla birlikte öğretmen eğitimi alanındaki çalışmalar da eğitim politikalarına yön vermektedir. Bu nedenle I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu  planlanırken “Öğretmen Yetiştirmede 21. Yüzyıl Vizyonu” teması seçilmiş ve bu ana tema çerçevesinde aşağıdaki alt temalar belirlenmiştir. Sempozyumun kapsamı aşağıda sunulan temalarla sınırlı olmayıp öğretmen eğitimine ilişkin diğer konular da sempozyum kapsamına dahildir.

 

 • Bilim Eğitimi
 • Dil Eğitimi
 • Eğitim Teknolojileri
 • Eğitim ve Etik
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Kültürel Yaklaşımlar
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Ruh Sağlığı
 • 2023 Eğitim Vizyonu
 • Göçmenlere Yönelik Eğitim Çalışmaları
 • Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi
 • Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Yenilikçi Uygulamalar
 • Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Programlar
 • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Eğitimi
 • Sanat Eğitimi
 • Sınıf İçi Etkili Uygulama Örnekleri
 • STEM